Demolice není jediná možnost pro Strahovský stadion

Diskuze na téma budoucnosti Strahovského stadionu se nemusí ubírat pouze cestou jeho zbourání. Urbanistická soutěž na ideové řešení Strahova, která proběhla před dvěma lety prokázala, že je možný i opačný přístup.
Strahovský stadion ve své současné podobě brání využití a rozvoji celé lokality. Jeho případná demolice by zásadně pomohla k navázání dosud oddělených urbánních vazeb.
Je to však jediné řešení? Nejsou právě velikost a prázdnota této stavby klíčem k řešení? Jsme si opravdu jisti, že nechceme těchto vlastností využít v náš prospěch?
V našem oceněném soutěžním návrhu jsme nabídli řešení, které neježe rehabilituje význam struktury stadionu, ale řeší i citlivou otázku budoucnosti dožívajících studentských kolejí na Strahově ve vztahu k dráždivé hodnotě jejich pozemků.
Do prstence tribun stadionu jsme vložili prstenec studentských kolejí. Kapacitně rovnocenné ubytování by tak vytvořilo vlastní polouzavřené město s bohatým potenciálem vnitřního života. Prázdný prostor a jeho rozměry by se staly uchráněnou kvalitou: studentským parkem s obrovskou mírou variability. Do vnějšího obvodu stadionu by měly být koncentrovány veřejné funkce pro celé regenerované území. Měly by zde být obchody, kluby, restaurace a sportovní zařízení.
Nepochybně nákladná konverze tribun stadionu na studentské koleje, by byla financována ve spolupráci s investory, kteří by měli zájem o výstavbu na pozemcích současných kolejí.

Budoucí využití Strahova je možné několika způsoby. Otočit list a na čistý papír začít kreslit nové město je jistě možný přístup. My jsme v soutěžním návrhu naznačili cestu, která z problému velikosti a prázdnoty stadionu dělá výhodu. Nejde o to stadion za každou cenu zachovat (jeho vlastní architektonické kvality jsou diskutabilní), jde o zvážení příležitosti, kterou nabízí urbanistický i společenský kontext.

iuch, 2010

Žádné komentáře: