Petr Keil 15 let ateliéru AIII

Kniha mapující působení Prof. Ak.arch. Petra Keila na VŠUP 

Inspirace
jaro 2007, stáž v Berlíně.
Katedra architektury na Universität der Künste vydává každý rok katalog studentských projektů. Editorem bývá jeden z vedoucích ateliérů a redakce je složena ze studentů, kteří si přípravu katalogu zapsali jako jeden ze svých předmětů. Projekt, na jehož konci je reálná hotová věc 1:1 je při studiu architektury neobyčejný zážitek.

Idea
léto 2007, návrat ze stáže.
Profesor Petr Keil je letos patnáctým rokem vedoucím našeho ateliéru A3. Zdokumentování tohoto období může nejen vypovědět o konkrétních výsledcích jeho pedagogické práce, ale zároveň i podat reflexi o proměnách VŠUP, postavení katedry architektury či způsobu výuky architektury obecně.

Iniciace
říjen 2007, hromadný email spolužákům.
Tvoříme tým ve složení Jakub Chuchlík, Ida Čapounová, Jana Honecová, Maja Horecká Nalevanková, Patrik Zamazal. Představujeme ideu knihy ediční radě VŠUP a jsme zařazeni do edičního plánu.

Koncepce
říjen 2007
40 absolventů představí jeden školní a jeden aktuální projekt; Lenka Kováčiková, Tomáš Pilař, Vladimír Sequens, Svatopluk Sládeček, Jan Filsak, Martin Folprecht, Jozef Cicoň, Jana Sadloňová, Tomáš Michálek, Robert Folprecht, Hana Severová, Ondřej Štědrý, Jan Brotánek, Jan Hladík, Jana Neumajerová, Barbora Špačková, Petra Novotná, Kateřina Žentelová, Kateřina Žižková, Šárka Dlouhá, Jakub Růžička, Jan Štípek, Patrik Zamazal, Kryštof Blažek, Přemysl Kokeš, Daniel Pospíšil, Marcela Smetanová, Mirko Neckář, Daniel Fišer, Jan Krechler, Jan Světlík, Václav Horecký, Helena Hejdová, Alžběta Solárová, Pavel Griz, Lukáš Rudolf, Josef Heller, Pavel Hrubý, Vavřinec Veselý.

20 současných studentů představí dva školní projekty; Blanka Drašarová, Tereza Varvařovská, Shota Tsikoliya, Jan Heil, Martin Ptáčník, Eva Švecová, Jiří Dohnal, Jana Honecová, Ondřej Mladý, Ida Čapounová, Michal Hanko, Markéta Zdebská, Jakub Chuchlík, Jana Ticháčková, Karolína Klinecká, Irena Hradecká, Jan Dočekal, Vojtěch Zíta, Maria Nalevánková, Onřej Zvolánek, Jan Kalous

15 kolegů, pedagogů, kteří se s Petrem Keilem v uplynulých patnácti letech na škole potkávali přiblíží v rozhovorech dobové, profesní i mezilidské souvislosti; Jan Rous, Jindřich Vybíral, Martin Rajniš, Eva Jiřičná, Jiří Pelcl, Jindřich Smetana, Jakub Cigler, Jan Fišer, Josef Šanda, Bohumil Chalupníček, Bořek Šípek, Ivana Čapková, Jan Kupka, Petra Novotná, Patrik Zamazal

Knihu rámuje úvodní slovo Petra Kratochvíla a rozhovory s Petrem Keilem i jeho ženou Alexandrou Keilovou.

Realizace
říjen 2007 - červen 2008 – červen 2009
Termín vydání knihy je stanoven na červen 2008. Na přípravu knihy jsou tedy akorát dva semestry. Zimní na sběr dat, letní na jejich organizaci.
VŠUP neudržuje kontakt se svými absolventy. Neexistuje databáze kontaktů, ani monitorování jejich úspěšnosti. Vygooglovat a kontaktovat všech 40 absolventů trvá téměř celý semestr. Nedaří se nám dohledat všechny a někteří na výzvy nereagují. Celkové skóre sběru dat je na konci zimního semestru: ¾ materiálů od absolventů, ½ rozhovorů, ¼ materiálů od současných studentů. Je potřeba zrychlit, já s Idou odjíždíme na půl roku do Dánska. Zbývající části týmu tu zůstává hromada terénní práce. V Dánsku se přepisují rozhovory. S jarem začíná být zřejmé, že kniha v červnu nevyjde. S létem to přestává vadit. Od podzimu se roztáčí kolečko korektury, překlady, úpravy, korektury, překlady, úpravy… Grafické studio Kultivar šlechtí košatý materiál. Nechává textem porůstat stránky od spodu, ve smyslu růstu a v duchu Keilova motta: „Když si s tím nevíte rady, pusťte tam břečťan.“ Na závěr balí rodinný poklad do hedvábné obálky a nechává ho hlídat legendárním francouzským buldočkem Demižónem.
V červu 2009 odchází Profesor Keil po 16 letech z VŠUP a kniha má křest v kavárně Krásný ztráty.

Reflexe
Kniha působí trochu utajeně. Kromě článku Ireny Hradecké v časopisu Era 21 jsem nezaznamenal mnoho příležitostí se o ní dozvědět. Tím spíš nás potěšilo, že byla oceněna 3. místem v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2009 v kategorii vědecká a odborná literatura.
Rozhodnutím ediční rady podpořit vydání této knihy, získala myslím VŠUP nejen katalogizovanou zpětnou vazbu o vývoji části svých absolventů, ale díky rozhovorům s osobnostmi, které na škole učili a učí i zajímavou kolekci přesně formulovaných názorů na fungování a směřování celé školy.
Díky všem za tuto zkušenost.

Jakub Chuchlík 


Petr Keil 15 let ateliéru AIII
Petr Keil 15 Years Architecture III
Patrik Zamazal, Maja Horecká Nalevanková, Jakub Chuchlík, Jana Honecová, Ida Čapounová (eds.)
 
Edice A, sv.1 (ediční řada GESAMT)
Řídí Kamil Nábělek
Vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz, jako svůj první svazek edice A
Překlad Elizabeth Tulipánová
Odpovědný a jazykový redaktor Richard Štencl
Jazykový redaktor překladu Hana Smělá 
Fotografie Markus Bullik, Ondřej Hošt, Andrea Lhotáková, Ivan Pecina, Ondřej Přibyl
Grafická úprava Jana Honecová, Jean-Marie Delafontaine, Zuzana B. Horecká, studio KULTIVAR
K sazbě použito písmo RePublic Regular, RePublic SemiBold, RePublic Italic, autor Tomáš Brousil
Vytiskly tiskárny TA Print s.r.o. na papír MUNKEN LYNX, Arctic Paper
Přebal vytiskl Sítotisk Josef Adámek na hedvábný antikorozní papír, Ospap
Vydání první. Stran 252
ISBN: 978-80-86863-26-9

Žádné komentáře: