Dánská zkušenost

Anketa časopisu Era 21 k tématu zahraniční a přeshraniční praxe českých a slovenských architektů   

Proč jste odešel do zahraničí?
Změna prostředí je užitečná. Z dálky se lépe hodnotí to minulé, z blízka se lépe sleduje to nové.

Jak jste si vybíral zemi vašeho působení?
Živost města a krásné blondýny na kolech by nebyl špatný důvod. Já se rozhodoval podle kanceláře, ve které jsem chtěl pracovat, ale i podle místa, kde chtěla moje Ida studovat.

Jakým způsobem se vám práci podařilo získat?
Poslal jsem portfolio e-mailem i poštou, protože jsem nevěděl co je lepší. Po třech týdnech bez odpovědi jsem do BIG zavolal. Když z rozhovoru vyplynulo, že David Marek je můj spolužák, bylo mi slíbeno, že se na mé portfolio co nejdříve podívají. Za necelý týden přišel uvítací e-mail.  

V čem se pojetí architektury či práce architekta v této zemi odlišuje?
BIG je multinárodní kancelář se specifickým pracovním režimem a nasazením. I zde se však projevuje dánský důraz na kvalitní veřejný prostor, možnosti jeho užívání a sdílení. Téma, které v Dánsku prostupuje společenskou debatou ve všech úrovních; od architektů a studentů přes občany jednotlivých čtvrtí města až k jejich politickým reprezentantům.   

Na jaká specifika byste architekty-kolegy určitě upozornil?
V souvislosti s veřejným prostorem mi přišlo specifické dánské vnímání pohodlí, komfortu, luxusu… V Kodani jsou například zahrádky kaváren obsazené s prvním jarním sluncem, i když jste v bundě a zabaleni připravenou dekou. V našem kodaňském bytě zase měla koupelna se záchodem rozměr našeho českého záchodu, ale vnitroblok byl pečlivě udržovanou zahradou se stolečky, kam jsme si my i naši sousedé nosili snídaně.

Doporučil byste práci v této zemi svým dalším kolegům architektům?
Ano a nejen architektům. Všechny země postižené destrukcemi společenských hodnot by měly jezdit do zemí jako je Dánsko na ozdravné rekultivační pobyty.

Co zahraniční zkušenost přinesla pro vaši osobní praxi?
V BIG jsem začal pracovat. U toho množství pracovních modelů jsem pochopil, co měl Wiel Arets na mysli, když se při konzultacích naší intenzivní práce rozčiloval, proč studenti tak málo produkují.

Udržujete kontakty s českou/slovenskou odbornou scénou a jaké?
Teď již každodenní, pracovní.

Plánujete návrat (či jste se již vrátil) a proč?
Vrátil jsem se, abych dokončil studia.

Jakub Chuchlík 
 
* Era 21, 04/2010

Žádné komentáře: