Dobýt město zpět

Anketa kulturního čtrnáctideníku A2 ke Dniarchitektury

1. Jaké podstatné změny se ve městě (městské struktuře) udály v posledních deseti letech? Má město nějakou jasnou koncepci rozvoje a někohokdo by ji prosazoval (například hlavního architekta)?
Před deseti lety chodil táta v sobotu dopoledne do města; nakoupit jídlo,kouknout na nová cédéčka a knížky a hlavně potkat známé. Dnes jezdí autem doKauflandu.
Vytrácející se vztahJablonečáků k centru města má exponenciální tendenci. Čím méně lidí tamžije, tím méně lidí tam chce žít, tím méně obchodů a kaváren se uživí, tím ménědějů a potkávání, tím méně lidí tam chodí…
Atmosféra prázdnoty ovládá po uzavření úřadů a obchodů ulice a náměstí, které šeptají starou němčinou o ambici výstavního města, na kterou neumíme navázat. Příspěvkem naší doby byla před téměř deseti lety demolice jedenadvaceti historizujících činžovních domů. Rozšířili jsme ulici i nabídku prázdných míst a proluk. Veřejným prostoremměsta se stalo sídliště, bydlet ale chceme v rodinných domech za městem. Blízkost, přístupnost a prostupnost okolní krajiny jsou jedny z největších kvalit Jablonce. Koncept nového územního plánu však navrhuje její masivní zástavbu. Opomíjíse známé problémy suburbánní výstavby i základní efekt, který to městu přinese: část obyvatel se ještě více vzdálí centru a ostatním se vzdálí volná krajina.

2. Zajímají se obyvatelé o své město? Zasahují (například formou občanských sdružení) do rozhodování o jeho podobě asměřování?
Odpor proti konkrétním změnám má tradičně více příznivců než soustavná podpora koncepčního rozvoje. Aktuální projednávání konceptu nového územního plánu propojilo lidi různých profesí a přimělo je formulovat výhrady vůči celkové koncepci města. Od toho už je k formulaci společné vize a principů rozvoje o kus blíž. Bez politické podpory se to však neobejde.

3. Jak se ve městě prosadila současná architektura a jakého se jí dostává přijetí?
V jedné veřejné diskuzi odpověděla profesorka Alena Šrámková na výhradu, že její dům působí depresivně slovy: „hlavně, že působí…“ Architektura je rámcem a ne podstatou našich životů, ale zásadním způsobem je ovlivňuje a stimuluje. V Jablonci v posledních letech nevzniklo mnoho domů, které by nějak silněji působily. Jejich přijetí tomu odpovídá a podobá se tak poslechu většiny českých rádií; rezignované pokyvování v rytmu nekonfliktního průměru, bez větších prožitků a nečekaných radostí.

Jakub Chuchlík

* A2, 21/ 12.10.2011

Žádné komentáře: