Vladimírovo knihkupectví Serius

studie 11/2011, projekt 12/2011, realizace 02-?/2012

Živé kulturní místo v centru Jablonce. Obchod s knihami, které prošly rukama knihkupce. Místo, kde si člověk vybírá knihu v příjemné atmosféře při posezení s kávou. Večery autorského čtení, přednášky a besedy...


Dům leží v městské památkové zóně a sám je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Byl postaven v letech 1908-1911 ve stylu pozdní geometrické secese – blízké domům architekta Roberta Hemricha. 


Dům nemá obchodní parter. Původní utilitární využití suterénu vedlo ke kompozičnímu oddělení této části od dekorované fasády a vytvoření jakéhosi převýšeného soklu. Přestavba původního sklepu na restauraci v roce 2000 umožnila komerční využití. Z architektonického hlediska však pouze „obydlela“ sokl, ale nevytvořila parter. 

Návrh akcentuje podlaží přístupné z ulice a usazuje dům k chodníku, nikoli na sokl. Zvolený grafický motiv připomíná knihy v policích, čímž reprezentuje dění uvnitř, zároveň je však dostatečně abstraktní, aby se provázal s geometrickými ornamenty historické fasády. Rytmus horizontálních linií navazuje na bosáž v 1.NP, krátké vertikální linky dávají novému parteru soudobý ornament.Kde začíná příběh nového knihkupectví? Tam kde ho opustila hospoda?
původní stav


Pro autentický příběh nového knihkupectví se vraťme ještě kousek zpět, k architektonické i stavební podstatě prostoru. Odstraníme-li stylové dekorace a provozní úpravy restaurace, získáme čistý obdélníkový prostor s pódiem v čele.
Podélnou orientaci prostoru podporujeme protažením vstupních schodů na celou šířku místnosti. Vzniká tak klidný úvod, prostor s výhledem na celý obchod, místo pro rozmyšlení i pro kočárky. Vstupní schody tak tvoří odpověď stávajícímu pódiu v čele prostoru a při velké návštěvnosti umožní výhled i lidem sedícím vzadu.
 
Tvář knihkupectví tvoří knihy. Neutrální regály objíždějí místnost kolem dokola a umožňují tak doslova „vytapetovat“ knihami. 

Díky tomuto řešení zůstává střed místnosti volný pro různé typy uspořádání: od akcentovaných stolů s knižními novinkami...

...přes kavárenskou úpravu...
 
...po přednáškové sezení.


 Vstup, výhled a strom pro radost...

...knihy, knihy, setkání a diskuze...

půdorys původního stavu

půdorys návrhu
Večery autorského čtení, přednášky a besedy již začaly. Přijďte také.


iuch


Žádné komentáře: