připravujeme nový web

Nové stránky odhalí naše silné stránky. Piplané projekty posledních let i průběžné přírůstky soustředěné práce. 

Den architektury v Jablonci ukáže město z jiné perspektivy

Již třetí ročník festivalu Den architektury, který se letos koná v jednačtyřiceti městech proběhne první víkend v říjnu opět i v Jablonci nad Nisou. Pestrý, třídenní program nabídne přednášku, diskuzi, výstavu, cykloprojížďku, filmovou projekci a odhalí i nezvyklé pohledy na architekturu okolo nás.

Festival pořádá občanské sdružení Kruh. Na jeho výzvu připravují architekti, historici a další osobnosti či spolky ve městech po celé republice i mimo ni tématické procházky a další akce zaměřené na architekturu a prostor kolem nás. Organizace jabloneckého programu se letos poprvé odehraje pod hlavičkou vznikajícího jabloneckého sdružení PLAC (Platform for Landscape, Architecture and Culture), jehož základním cílem je kultivace veřejného prostoru města a krajiny.
V návaznosti na akce jako byly Městské zásahy, které nabízely dílčí drobná řešení pro konkrétní místa ve městě, se organizátoři rozhodli v rámci letošního Dne architektury věnovat prostor tématu dlouhodobějších koncepcí a strategií plánování měst.Vše odstartuje v pátek 4.10. v 18:30 již 10. díl přednáškového cyklu Tištěná architektura, který se od loňského října pravidelně odehrává ve Vladimírově knihkupectví Serius, a který se věnuje knihám a textům architektů, o architektech a o architektuře. Hostem večera bude tentokrát teoretička architektury Lucie Stejskalová a tématem bude její výstava a připravovaná kniha o městských strategiích Myslet město.

V sobotu 5.10. proběhne od 15:00 panelová diskuze o městských strategiích. Své poznatky a zkušenosti z různých měst představí architekti, teoretici i komunální politici. Čtyři diskutující, čtyři pohledy na město. Díky vstřícnému přístupu společnosti Palmer Capital, která vlastní budovu bývalých telekomunikací, se akce odehraje na kryté střešní terase s výhledem na celé město. Nejen proto, ale  i díky příkladům odjinud uvidíme Jablonec z jiné perspektivy.
Kdo nestihl shlédnout výstavu Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013, která proběhla v červnu na Horním náměstí, má neopakovatelnou možnost prohlédnout si mezi 15:00 a 18:30 v prostorách střešní terasy všech 40 návrhů.   

V neděli 6.10. vyjíždí v 15:00 z Horního náměstí komentovaná cyklistická projížďka z centra ven a zase zpět. „Jablonecyklistické“ odpoledne odhalí potenciál i slabiny cyklistické infrastruktury, ale ukáže i pozoruhodné domy a charakteristické výhledy.
Podobně jako v loňském roce je program obohacen o filmovou projekci. V 17:00 proběhne v kině Junior jablonecká premiéra nového dánského dokumentárního filmu Lidský rozměr (Human scale) o městech a jejich veřejném prostoru. Po skončení proběhne neformální beseda s architekty.

Pořádá:
Občanské sdružení Kruh, www.kruh.info, www.denarchitektury.cz
Zaštiťuje:
Česká komora architektů 
Organizuje:
sdružení PLAC a IUCH ARCHITEKTURA, www.iuch.cz, www.mestskezasahyjablonec.cz 
Podporuje:
Statutární město Jablonec n.N. a Eurocentrum Jablonec n. N., Palmer Capital, Vladimíro knihkupectví Serius, Státní fond kultury České republiky, Nadace české architektury, Sipral a.s., Metrostav a.s., Konsepti s.r.o., MDA Praha s.r.o.,

zastávka Na Ptáčkovně

Úpravy zastávky Na Ptáčkově vznikly v rámci dřevěného sympozia Písek 2013


cesta kolem města
Po žluté kolem hřbitova až k Ptáčkovně, tam co býval motorest a taky nevěstinec a před ním zájezdní hostinec. Cesta je dost zarostlá, místy mizí. Tam, kde se protíná se silnicí, zastavujeme.
plechová zastávka
Stará orezlá zastávka na kraji města. Plakáty na disco přes vlnitý plech. Zastávka na znamení, autobusy většinou jen projíždějí. Aut tu staví dost; nakouknout do mapy, zatelefonovat, zkontrolovat přívěs, posvačit nebo vymočit. Vymočit za orezlou zastávku.
zarostlý hájek
Za zastávkou je březový hájek, palouk, zapadající slunce a výhled na Písek. Co takhle sundat plech. Jen na zkoušku, jaké to bude, když pustíme nízké paprsky až k silnici a řidiče i s rodinkou do hájku k břízám.
propojení
Stačí trochu pročistit křoví. Prořezat větve, nechat koruny a chce se tu pobývat. Dřevěné molo je pozvánkou na rozhraní; zastřešené z jedné strany plechem, z druhé korunami mladých javorů. Listy šumí, auta vrčí.
činnosti
Užijme si to tu. Koukneme do mapy, tady na stole. Vyndáme svačinu a sedneme na lavici; klid a mihotání stínů na dřevěném molu. Děti se hádají o houpačku. Vždyť se tam můžou vystřídat, nikam nespěcháme.
označení
Jak se to tu jmenuje? Tady to je napsané: Na Ptáčkovně.
Na Ptáčkovně
Úprava zastávky Na Ptáčkově vznikla v rámci dřevěného sympozia Písek 2013. Zastávku jako místo a téma našeho příspěvku k této akci jsme vybrali ze dvou důvodů: jednak se nám líbila představa oživení místa na rozhraní města a krajina, na křižovatce pomalých a rychlých cest a zároveň jsme obnovu něčeho existujícího považovali za rozumné využití naší síly i svěřeného materiálu. 
Realizace nám ve dvou lidech trvala sedm intenzivních dní. 

Odstranili jsme zadní trapézový plech; vyčistili a prořezali prostor za ním; obrousili kovovou konstrukci a znovu jsme ji natřeli; ze smrkového dřeva vytvořili molo, kterým prorůstají malé javory; k příjemnému pobývání jsme vytvořili lavici, stůl a houpačku; aby uměl místo každý pojmenovat, napsali jsme mu jméno na čelo velkými písmeny.   

Za organizaci a veškeré potřebné zázemí děkujeme Vítovi Krajčovičovi.  
Zajeďte si do Písku, je to krásné město a zastavte se Na Ptáčkovně, třeba na svačinu...
iuch  

Jablonecké zásahy

otervřená řada akupunkturních zásahů do veřejného prostoru Jablonce nad Nisou
vytvořená pro Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013

Palackého alej
Palackého ulice spojuje sídliště Mšeno s centrem města. Proměňme tuto širokou asfaltovou plochu v promenádu se stromořadím, které dá cestě rytmus, pěším stín korun stromů a cyklistům bezpečí.

návrh
stav

Lázeňská třída
Prostor mezi Městskými lázněmi a Obchodní školou tvoří dílčí technická opatření: svodidla, oddělené těleso tramvajových kolejí, zbytkový trávník… Navrhujeme místo nově artikulovat jako důstojný předprostor významných budov i jako součást komunikační osy. 

návrh 
stav

Plácek s lavičkou
Roh Smetanovy a Jungmanovy ulice leží sto metrů od radnice a přesto působí dojmem přehlíženého předměstí. Měl by tu stát dům, ale dokud tu nebude, vraťme místu alespoň kultivovaný městských charakter, tematizujme zkosený roh lavičkou a plot parkoviště použijme jako treláž pro popínavé rostliny.

návrh    
stav
 
Plácek se stromem
Křižovatka ulic Podhorské a Smetanovy se rozlévá do široké asfaltové plochy, cyklisté jsou vrženi do proudu aut a chodci troskotají na nároží. Věnujme automobilům jen tolik, kolik potřebují. Zbytek prostoru můžou využívat ostatní.  

návrh stav

Park kolem Nisy
Jablonec je nad Nisou, ale lepší by bylo, kdyby byl kolem Nisy. Místa kolem řeky čekají na probuzení. Nabízejí poetická zastavení i pohodlné pěší a cyklistické zkratky. 

návrh
stav

Nisa v Parku
Nisa teče kolem parku, za plotem, v hlubokém korytě. Navrhujeme připojit řeku k parku, odstranit plot a umožnit přístup k vodě. Široké pobytové schody oživí tmavý kout.

návrh
stav
Galerie Kaplička
Kaplička ve Mšeně je přehlížená a obklíčená jako jeden z posledních zbytků starého Mšena. Pokusme se napravovat diskontinuitu sudetských měst a vytvořme z ní místo setkávání.

návrh
stavAnenské náměstí
Anenské náměstí není náměstí. Tvoří ho rušná ulice, parčík a parkoviště. Obchody nefungují, byty jsou prázdné. Vytvořme místo, kde je příjemně. Bude to mít pozitivní vliv na dopravní situaci, obchodníky i obyvatele.

návrh

stav


Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013

V červnu vyvrcholí velkou výstavou na Horním náměstí více než roční projekt Městské zásahy Jablonec nad Nisou. Celkem 25 architektonických týmu z celé republiky na ní vystaví 50 malých návrhů na zlepšení veřejného prostoru města.
V pátek 7.6. 2013 bude v 19:30 na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou zahájena výstava Městské zásahy. Na velkoformátových panelech tu budou čtrnáct dní vystaveny návrhy, které architekti zpracovali bez nároku na honorář a nyní je věnují městu jako dar. Výstavu přijedou osobně zahájit autoři ideje Městských zásahů, slovenští architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Výstavu následně zakončí v neděli 23.6.2013 v 15:00 komentovaná prohlídka s účastí autorů.  
Témata návrhů si architekti vybírali sami. Někteří s podrobnou znalostí místa, jiní podle dojmu, jaký na ně město udělalo při komentované procházce, kterou pro ně organizátoři na podzim loňského roku uspořádali. Inspiračním podkladem byly také podněty od občanů, kteří již více než půl roku posílali tipy na místa ke zlepšení.
Hned několik návrhů se sešlo v oblasti příjezdu do města: křižovatky U zeleného stromu, autobusového nádraží, jeho okolí a propojení s centrem. Jsou tu návrhy na řešení míst kolem řeky Nisy nebo na kultivaci přehlížených a nevyužívané plácků v samotném středu města. Frekventovaným tématem je i lávka ve Mšeně, na jejíž úpravu byly odevzdány tři různé návrhy. Horní náměstí se nestalo dějištěm výstavy náhodou. Podobně jako prezentované návrhy, má i celá výstava upozornit na nevyužité kvality tohoto největšího Jabloneckého náměstí.
Kurátorka výstavy kritička architektury a jablonecká rodačka Karolína Jirkalová doplnila všechny návrhy o otázky, které by měly iniciovat diskuzi jak o konkrétním návrhu, tak o řešeném místě a jeho problémech.
Formát Městských zásahů již proběhl v Bratislavě, Praze, Brně i Košicích a setkal s velikým ohlasem ze strany veřejnosti, politiků i samotných autorů návrhů. Jablonec nad Nisou je prvním menším městem, kde se akce uskutečnila. Atraktivitu tohoto formátu dokládají i právě odstartované zásahy v Kladně a připravované v Plzni a sousedním Liberci.
O tom jak celý nápad Městských zásahů vznikl a jaký vliv může mít na podobu městského prostředí a přemýšlení o něm budou ještě před zahájením výstavy 7.6. 2013 v 18:00 přednášet ve Vladimírově knihkupectví Serius již zmínění bratislavští architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský.    

Organizátoři: MgA. Ida Čapounová a MgA. Jakub Chuchlík (iuch), ing.arch. Jan Kadlas a ing.arch. David Pavlišta (kp-a) ve polupráci s občasným sdružením x-fatul a s podporou Statutárního města Jablonec nad Nisou, Technické univerzity Liberec a firmy Jablotron
Kurátorka: Mgr. Karolína Jirkalová
Autoři ideje: ing.arch. Matúš Vallo a ing.arch. Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)
Kontakt:  
www.mestskezasahyjablonec.cz, info@mestskezasahyjablonec.cz

program:
přednáška bratislavských architektů Matúš Vallo a Oliver Sadovský
pátek 7.6.2013 v 18:00 ve Vladimírově knihkupectví Serius
vernisáž výstavy Městské zásahy
pátek 7.6. 2013 v 19:30 na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou
komentovaná prohlídka s účastí autorů a zakončení výstavy
neděle 23.6.2013 v 15:00 na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou

Den architektury nad Nisou v Jablonci

Zveme Vás na oslavy světového dne architektury v Jablonci nad Nisou!
Podobně jako v loňském roce i letos je Jablonec zařazen do programu festivalu Den architektury, který probíhá formou architektonických procházek po českých a moravských městech. Loni jsme pojali procházku kriticky a procházeli místa v centru města, která by si zasloužila větší pozornost. Letos se chytáme uchopit téma pozitivně a vybraná místa se silným potenciálem a malým využitím na jeden den oživit.

Spolu s kolegy Janem Kadlasem a Davidem Pavlištou připravíme kolem řeky, mezi konečnou tramvaje a autobusovým nádražím celodenní živý park. Architektura nejsou jen domy, ale i prostory mezi nimi; šumění vody, setkání nad kávou, diskuze u piva i tanec u vína. Na jeden den zažijme sen o městě, kde u řeky potkáme známé a poznáme neznámé, kde nábřeží láká k nedělní procházce s kočárkem, volejbalu, petangu, grilování a pobývání. Akce probíhá celý den, připojit se je možné kdykoliv. Věříme však, že bohatý program Vás přiměje strávit na březích řeky Nisy celý den.
Přijďte. iuch
 

více o festivalu:
www.denarchitektury.cz
více o pořadateli:
www.kruh.info 
audiopozvánka:
rozhovor na radiu wave

Vyhlídka pro dva

vyhlídka byla postavena v rámci letní dílny re:vodňany v Zátiší 2012

Nová cesta láká do starých míst. K lavičce probuzené z trnitých keřů. K cestě za hranu příkrého srázu; do korun stromů, k vyhlídce pro dva, kde šumí listí, probleskuje slunce a v dálce za rybníky je vidět věž kostela.
  
Zarostlý a polozapomenutý lesopark „V zátiší“.
 Torzo lavičky pamatuje první milostné schůzky našich dědů a babiček.
 Vraťme se do starých míst novou cestou.
 Probuďme lavičku a ulehněme na ní. 
 Vykročme za hranu ke korunám stromů k vyhlídce pro dva. 

Vyhlídka pro dva je součástí vodňanského lesoparku V zátiší, kde v srpnu 2012, z iniciativy místostarosty Pavla Janšty, vytvořila skupina sochařů a architektů v rámci dílny re:vodňany několik autorských objektů.


Kromě naší "vyhlídky pro dva", tu sochaři Matěj Hájek a Ondřej Opekar vytvořili z akátových kmenů "Archu", architekti z H3T postavili altán a Fullerovu báň, sochař Tomáš Skála vytvořil lavičku "Slepýš" a kolegové Honza Kadlas, David Pavlišta a Jiří Žid zavěsili mezi stromy proutěnou vesmírnou loď "Apolo".

Smyslem letní dílny bylo na jedné straně probudit zvědavost vodňanských. Umožnit jim, aby znovuobjevili zapomenutá místa a oživili si vlastní vzpomínky spojené s lesoparkem. 


Na druhou stranu jsme chtěli prostřednictvím nepříliš nákladných objektů přesvědčit, že i malý mobiliář může proměnit povahu prostoru. 


Naše malé objekty jsou dočasné a jejich vznik i zánik je spojen se snahou upřít pozornost na Zátiší a dokázat, že má smysl investovat do celkového generelu. 


Celkový generel dá jednotlivým místům téma a následné úpravy budou postupovat podle jednotné koncepce.  

S realizací nám pomáhali: Jakub Doubner, Dana Rundová, Žofie Reimanová, Oskar Kubrica, Kamila Havlínová, Pavel Janšta a pan Janšta, Ondřej Hojda, David Pavlišta, Alena Vlachová, hlavní organizátor Jan Vlach a další účastníci dílny. Díky! Za fotky děkujeme Jiřímu Židovi, Tomáši Skálovi, Kamile Havlínové a dalším.


Zajeďte se do Vodňan podívat a na náměstí si dejte kapra...
iuch  


* výsledky dílny byly publikovány na archiwebu:  
http://www.archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=12365

* více informací o dílně, jejím průběhu i budoucnosti:  
https://www.facebook.com/pages/revod%C5%88any-2012-v-Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD/399332343461051


Výstava v jablonecké Galerii My

Jablonec nad Nisou se zrodil z jedné velkorysé ambice postavit výstavní město. Sklářští exportéři byli v čilém kontaktu s celým světem a architekti jejich vil a činžovních domů udržovali kontakt s evropskou scénou. Diskontinuita sudetských měst a slepé cesty normalizační výstavby tyto vazby zpřetrhaly. Porevoluční vývoj zatím městu lesk nevrátil. 

Výstava mladých jabloneckých architektů podává zprávu o tvorbě generace, která vyrůstala ve svobodných poměrech obnoveného kontaktu se světem, a která má ambici navázat na kvality jablonecké architektury, bude-li k tomu stejně kvalitní politické a společenské zadání. 

Své projekty prezentují nezávisle na sobě:
Zuzana Novosadová a Ondřej Novosad / Ida Čapounová a Jakub Chuchlík / Jan Kadlas a David Pavlišta / Jana Menšíková / Jana Kučerová / Eliška Šídová / Dita Procházková / Matěj Jakoubek / Petr Klápště a Eva Klápšťová / Tereza Dědková / Monika Švorcová / Jana Pytlíková / Tomáš Foltýn a Jan Nikendey / 

Přijďte,
iuch

Vladimírovo knihkupectví Serius

studie 11/2011, projekt 12/2011, realizace 02-?/2012

Živé kulturní místo v centru Jablonce. Obchod s knihami, které prošly rukama knihkupce. Místo, kde si člověk vybírá knihu v příjemné atmosféře při posezení s kávou. Večery autorského čtení, přednášky a besedy...


Dům leží v městské památkové zóně a sám je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Byl postaven v letech 1908-1911 ve stylu pozdní geometrické secese – blízké domům architekta Roberta Hemricha. 


Dům nemá obchodní parter. Původní utilitární využití suterénu vedlo ke kompozičnímu oddělení této části od dekorované fasády a vytvoření jakéhosi převýšeného soklu. Přestavba původního sklepu na restauraci v roce 2000 umožnila komerční využití. Z architektonického hlediska však pouze „obydlela“ sokl, ale nevytvořila parter. 

Návrh akcentuje podlaží přístupné z ulice a usazuje dům k chodníku, nikoli na sokl. Zvolený grafický motiv připomíná knihy v policích, čímž reprezentuje dění uvnitř, zároveň je však dostatečně abstraktní, aby se provázal s geometrickými ornamenty historické fasády. Rytmus horizontálních linií navazuje na bosáž v 1.NP, krátké vertikální linky dávají novému parteru soudobý ornament.Kde začíná příběh nového knihkupectví? Tam kde ho opustila hospoda?
původní stav


Pro autentický příběh nového knihkupectví se vraťme ještě kousek zpět, k architektonické i stavební podstatě prostoru. Odstraníme-li stylové dekorace a provozní úpravy restaurace, získáme čistý obdélníkový prostor s pódiem v čele.
Podélnou orientaci prostoru podporujeme protažením vstupních schodů na celou šířku místnosti. Vzniká tak klidný úvod, prostor s výhledem na celý obchod, místo pro rozmyšlení i pro kočárky. Vstupní schody tak tvoří odpověď stávajícímu pódiu v čele prostoru a při velké návštěvnosti umožní výhled i lidem sedícím vzadu.
 
Tvář knihkupectví tvoří knihy. Neutrální regály objíždějí místnost kolem dokola a umožňují tak doslova „vytapetovat“ knihami. 

Díky tomuto řešení zůstává střed místnosti volný pro různé typy uspořádání: od akcentovaných stolů s knižními novinkami...

...přes kavárenskou úpravu...
 
...po přednáškové sezení.


 Vstup, výhled a strom pro radost...

...knihy, knihy, setkání a diskuze...

půdorys původního stavu

půdorys návrhu
Večery autorského čtení, přednášky a besedy již začaly. Přijďte také.


iuch