Vyhlídka pro dva

vyhlídka byla postavena v rámci letní dílny re:vodňany v Zátiší 2012

Nová cesta láká do starých míst. K lavičce probuzené z trnitých keřů. K cestě za hranu příkrého srázu; do korun stromů, k vyhlídce pro dva, kde šumí listí, probleskuje slunce a v dálce za rybníky je vidět věž kostela.
  
Zarostlý a polozapomenutý lesopark „V zátiší“.
 Torzo lavičky pamatuje první milostné schůzky našich dědů a babiček.
 Vraťme se do starých míst novou cestou.
 Probuďme lavičku a ulehněme na ní. 
 Vykročme za hranu ke korunám stromů k vyhlídce pro dva. 

Vyhlídka pro dva je součástí vodňanského lesoparku V zátiší, kde v srpnu 2012, z iniciativy místostarosty Pavla Janšty, vytvořila skupina sochařů a architektů v rámci dílny re:vodňany několik autorských objektů.


Kromě naší "vyhlídky pro dva", tu sochaři Matěj Hájek a Ondřej Opekar vytvořili z akátových kmenů "Archu", architekti z H3T postavili altán a Fullerovu báň, sochař Tomáš Skála vytvořil lavičku "Slepýš" a kolegové Honza Kadlas, David Pavlišta a Jiří Žid zavěsili mezi stromy proutěnou vesmírnou loď "Apolo".

Smyslem letní dílny bylo na jedné straně probudit zvědavost vodňanských. Umožnit jim, aby znovuobjevili zapomenutá místa a oživili si vlastní vzpomínky spojené s lesoparkem. 


Na druhou stranu jsme chtěli prostřednictvím nepříliš nákladných objektů přesvědčit, že i malý mobiliář může proměnit povahu prostoru. 


Naše malé objekty jsou dočasné a jejich vznik i zánik je spojen se snahou upřít pozornost na Zátiší a dokázat, že má smysl investovat do celkového generelu. 


Celkový generel dá jednotlivým místům téma a následné úpravy budou postupovat podle jednotné koncepce.  

S realizací nám pomáhali: Jakub Doubner, Dana Rundová, Žofie Reimanová, Oskar Kubrica, Kamila Havlínová, Pavel Janšta a pan Janšta, Ondřej Hojda, David Pavlišta, Alena Vlachová, hlavní organizátor Jan Vlach a další účastníci dílny. Díky! Za fotky děkujeme Jiřímu Židovi, Tomáši Skálovi, Kamile Havlínové a dalším.


Zajeďte se do Vodňan podívat a na náměstí si dejte kapra...
iuch  


* výsledky dílny byly publikovány na archiwebu:  
http://www.archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=12365

* více informací o dílně, jejím průběhu i budoucnosti:  
https://www.facebook.com/pages/revod%C5%88any-2012-v-Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD/399332343461051


Žádné komentáře: