Jablonecké zásahy

otervřená řada akupunkturních zásahů do veřejného prostoru Jablonce nad Nisou
vytvořená pro Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013

Palackého alej
Palackého ulice spojuje sídliště Mšeno s centrem města. Proměňme tuto širokou asfaltovou plochu v promenádu se stromořadím, které dá cestě rytmus, pěším stín korun stromů a cyklistům bezpečí.

návrh
stav

Lázeňská třída
Prostor mezi Městskými lázněmi a Obchodní školou tvoří dílčí technická opatření: svodidla, oddělené těleso tramvajových kolejí, zbytkový trávník… Navrhujeme místo nově artikulovat jako důstojný předprostor významných budov i jako součást komunikační osy. 

návrh 
stav

Plácek s lavičkou
Roh Smetanovy a Jungmanovy ulice leží sto metrů od radnice a přesto působí dojmem přehlíženého předměstí. Měl by tu stát dům, ale dokud tu nebude, vraťme místu alespoň kultivovaný městských charakter, tematizujme zkosený roh lavičkou a plot parkoviště použijme jako treláž pro popínavé rostliny.

návrh    
stav
 
Plácek se stromem
Křižovatka ulic Podhorské a Smetanovy se rozlévá do široké asfaltové plochy, cyklisté jsou vrženi do proudu aut a chodci troskotají na nároží. Věnujme automobilům jen tolik, kolik potřebují. Zbytek prostoru můžou využívat ostatní.  

návrh stav

Park kolem Nisy
Jablonec je nad Nisou, ale lepší by bylo, kdyby byl kolem Nisy. Místa kolem řeky čekají na probuzení. Nabízejí poetická zastavení i pohodlné pěší a cyklistické zkratky. 

návrh
stav

Nisa v Parku
Nisa teče kolem parku, za plotem, v hlubokém korytě. Navrhujeme připojit řeku k parku, odstranit plot a umožnit přístup k vodě. Široké pobytové schody oživí tmavý kout.

návrh
stav
Galerie Kaplička
Kaplička ve Mšeně je přehlížená a obklíčená jako jeden z posledních zbytků starého Mšena. Pokusme se napravovat diskontinuitu sudetských měst a vytvořme z ní místo setkávání.

návrh
stavAnenské náměstí
Anenské náměstí není náměstí. Tvoří ho rušná ulice, parčík a parkoviště. Obchody nefungují, byty jsou prázdné. Vytvořme místo, kde je příjemně. Bude to mít pozitivní vliv na dopravní situaci, obchodníky i obyvatele.

návrh

stav


Žádné komentáře: